בקשה לקדם הרשמה לתואר ראשון באוניברסיטאות הצרפתיות – לאזרחים ישראלים בלבד

 
בקשה לקדם הרשמה לתואר ראשון באוניברסיטאות הצרפתיות – לאזרחים ישראלים בלבד

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html  

(למלות את התפשים במלואם ולאחזירם לאסתר לוי – מחלקת תרבות של שגרירות צרפת עד 31-01-2012)