12 במאי
אוניברסיטה העברית בירושלים
Venue:Israel
Theme:Bourse et financement, Doctorat, Etudes, Licence, Logement, Master, JERUSALEM, Manifestation locale

חגיגות יום אירופה 2014 באוניברסיטה העברית יתקיימו בתאריך ה 12 במאי.

האירוע שמאורגן כמידי שנה על ידי הפורום האירופי של האוניברסיטה העברית יאחד סטודנטים וסגל לחגיגה של אירופה על כל גווניה ואחדותה ויחשוף אנשים רבים ככל האפשר לארצות האיחוד האירופי, התרבות שלהן, ההיסטוריה, הפוליטיקה, הכלכלה שלהן ועוד הרבה יותר

Address:
Université Hébraïque
JERUSALEM
Israel