. הלימודים: מבחני ידע ומבחני סוף שנה

 
. הלימודים: מבחני ידע ומבחני סוף שנה

לקלבל תואר ולהצטרף להשכלה גבוהה

תוארים לימודים הרשמה

א.

ב. מבחני ידע

לאוניברסיטאות בצרפת, שני סוגי מבחני הערכת ידע:

מבחני ידע המאפשרים לקבל הערכה על הנלמד בכל המקצועות במשך כל השנה.

המבחנים הסופיים שמהווים בקרה על הנלמד בכל המקצועו, מרוכזים בכמה ימים. מדובר במבחן רחב שמתקיים פעמיים בשנה.

באוניברסיטה, הקורסים מורכבים מ"מודולים" שהם קבוצות מקצועות עבורם מקבלים נקודות: התואר מורכב ממספר מודולים, כמה מהם חובה האחרים לפי בחירה. המודולים מתקבלים אחת או לתמיד.

ג. מתן תקפות לנלמד ולנסיון

מדובר בקבוצה של תהליך חובה למתן תקפות הנלמד והנסיון הצבורים במטרה להעניק תואר או דיפלומה או רמת הכשר.

המועמד צריך למלות תיק המפרט את נסיונו המקצועית והידע הנרכש. התיק מוגש לוועדה שמחליטה לתת לו תוקף, בשלמותו או בחלקו. במקרה של אישור חלקי, הוועדה מכוון את הסטודנט להשלמת ההכשר.

תהליך זה קיים ברוב האוניברסיטאות על מנת להכיר ולאשר את רמת הלימודים של הסטודנטים שלמדו בחו"ל ושרוצים להמשיך את לימודיהם בצרפת.

שתי אפשרויות נפתחות לסטודנט הזר:

הראשונה (VAP 85) מאפשרת לסטודנט להמשיך במסלולו לאחר הכרה בנלמד בארצו.

השניה (VAE) מאפשרת הכרתו של כל התואר או בחלק ממנו.

למידע נוסף:

מתן תקפות לנלמד ולנסיון (VAE)